DEC RETO Nº
FECHA
DESCRIPCION
LINK
3417
01/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3422
02/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3423
02/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3430
02/09/2010
EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR
3462
06/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3468
07/09/2010
CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR
3471
07/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3473
04/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3474
07/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3500
09/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3501
09/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3502
09/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3503
09/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3591
10/09/2010
DECLARA EXTINGUIDO SUBSIDIO AGUA POTABLE
3649
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3650
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3651
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3652
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3653
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3654
14/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3749
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3752
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3753
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3754
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3755
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3756
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3757
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3758
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3759
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3760
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3761
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3762
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3763
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3764
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3765
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3766
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3767
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3768
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3769
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3770
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3771
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3772
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3773
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3774
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3776
24/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3779
24/09/2010
RECTIFICA DECRETO 3473
3780
24/09/2010
RECTIFICA DECRETO 3474
3811
29/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3812
29/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL
3813
29/09/2010
OTORGA BENEFICIO SOCIAL